Az uni bargashtam, hanuz lebasam ro dar nayavordam v handsfreeham tu gushaman. Baraye dar avordane lebasam avalin kR ine k handsfreeham ro bardRam...

Raftam tu otaqe shahin ina -k otaqe aslie man b hesab miad- majaleye shahin ro behesh pas dadam, pahamo andakhtam ro miz v handsfree hanuz tu gushame...

Bana b dalayeli k hata bar penhani tarin layehaye maghzam ham penhane, b tarze aGB dlam grerefte. Hanuz handsfree tu gushame! Rash v mamad mian tu...

J'e salam nemidam v faqat vaqT Rash dasr draz mikone, behesh dast midam v vaqT mamad gir mide k 1 mosht mozakhrafat vasash ma'ni konam, handsfree ro chand lahze bermidRam ta dast b saresh konam. Handsfree ro blafa3le mizRam sare jash. H3 baDe, 3daye in khanande he ham, avazesh mikonam...

Sa'y mikonam fk konam, masalan b in k chra dRam ina ro b to s mikonam. Saram az tafakorate nakarde dard migire, Dge  fk nemikonam...

Dar in jur mavaqe 60e daste raste adam behtar az nimkoreye raste maghzesh kR mikone! Vali maghzam khAli hasude v hA mikhad adaye 60am ro dar BRe!...

Masalan shoru mikone fk kardan b inke age ina ro tu blog bnVsam ya bdam 1i bekhune, fk mikone dashtam b ladylovam s midadam!...

Chtore b in fk konam k to ladylovam hasT ya n, ya masalan b ink rock musice mona3B baraye gush kardan dar injur mavaqe hast ya na?! Saram dard mikone...

Ah, faqat ahang mikham, 1chizi k gusham ro por kone v sarriz she tu maghzam! Kash 4tarafe otaq band bud v 1 sub ham 2rost balaye saram ru saqf bud...

Chtore b in fk konam k chra hanuz 1 s ham nadaD?! Shayad chun tond tond s midam faqar dRi s ha ro mikhuni. Shayad Pshe khodet migi khol shode velesh kon...

Chtore b in fk konam to alan b chi fk mikoni?! B in ke hesaB khol shodam? B ink chra khol shodam? B inke shayad jD jD ladylove mani v khodt khabar nadRi?...

Aslan to ham fk mikoni? To ham vaqT fk mikoni saret dard migire? To maghzet behtar kR mikone ya angoshtet! Man chem shode? Chra saram dard mikone?...

Shahin khaBd, mamd v Rash az otaq raftan Brun, man hanuz lebas taname v handsfree tu gushame v ... Man chem shode?

Pa misham v s ham ro tu laptope shahinmitypam. Belakhare j miD! Migi khol shodam, migi bazam s bedam, bekhabam. khol shoD! Chtori ham bekhabam ham s bedam?

Tu in modat k mityPdam, sadeq umad k b b unam salam nakardam v hasan inqad baram dast tkun dad k blakhare besh khoshamad begam, az khune bargashte...

1i az dustaye qaDmi k etefaqan unam m3 to potenCel ink ladylovam bashe, mis mizane, ete faqan to ham mishnavCsh!...

Maghzam bazam fk mikone, b inke momkene to behesh gofte bashi soragham ro begire! B in fk mikonam momkene tarTb etefaqa qaT shode bashe...

Dge montazer nemimuni s ham tamum shan ba'd j beD, shayad motevajesh nemishi 3noqteye akhare s yani edame dRe. Morteza mige chand min ba lape shahin kR dRe...

Vali sard j midam v radesh mikonam bere pAe kResh, B tokhmam! Hamine k hast! 2rost m3 hamin Stelahe zeshT k neveshtam, mituni Dge s ham ro nakhuni!

Chetore dar morteza fk konam! mojuD k mitunam shisheye 3kanjaBn besh neshun bedam v ede'a konam sharabe nabe shz'e k khodam avordam! saram dard mikone...

Ah, hafez chi migoft? Sharabe talkh mikhaham k mardafkan bovad zurash! HA! Abas dare balkon ro baz karde v bade sard miad tu,khube! Moein 3daye khuB dRe!...

Migan moEn b khatere mashrubkhRi kur shode! Khob b man che? Man k sharab talkh nadRam! Ah, beshinam in s ha ro btypam

Chra hA miporC chra mitypam? Khob mikham bezRam tu blog! Taze motevajeh shodam un 1i mamd ham tu otaqe! NAdunam az aval bud ya umadanesh ro naDdam!

Sa'y mikonam s ha ro daqiq m3 khodeshun btypam vali inke gushi harfe avale jomleha ro bozorg mikone, zede hale :(

Fk konam Dge moqeye type harfe aval ro Bkhil sham. hanuz lebas taname, handsfree tu gusham. qomAshi ham 3dash bad ni vali khob chi b man mire3? b tokhmam!

ah! fk konam beram lebasam ro dar BRam, hata handsfree ro! ah! saram dard mikone, chra Dge j nemiD? in s ha k akharashun 3noqte nadRan:(

s ha del nemishan, halam bade, qiafe'm m3 ajsade motehareke, morteza 1 chizaE balghur mikone k nemishnavam. jor'at nadRam handsfree ro dar BRam

+ نوشته شده در یکشنبه 29 آذر 1388ساعت 16:37 توسط الی نظرات (8)